Walne Zgromadzenie
  • uchwała z dnia 21 października 2017 r. w sprawie bezprzetargowego nabycia od Miasta Stołecznego Warszawy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 3/4 z obrębu 3-01-23 o powierzchni 2 m2 zabudowanej częścią budynku przy ul. Egipskiej 7 w Warszawie
  • uchwała z dnia 21 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie przysługującego Spółdzielni prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości w prawo własności nieruchomości

  • regulamin Walnego Zgromadzenia SBM „Ateńska”

  • protokół nr1. walnego zgromadzenia Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Ateńska" z dnia 27 lutego 2017r
  • protokół nr2. walnego zgromadzenia Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Ateńska" z dnia 10 czerwca 2017r

  • Walne zgromadzenie SBM „Ateńska” - 10 czerwca 2017
  • Materiały sprawozdawcze za rok 2016 i projekty uchwał
  • Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Ateńska” w sprawie: usprawnienia zarządzania zasobami SBM „Ateńska”
  • Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Ateńska” w sprawie: elektronicznego głosowania na Walnych Zgromadzeniach