Walne Zgromadzenie

  • regulamin Walnego Zgromadzenia SBM „Ateńska”

  • protokół nr1. walnego zgromadzenia Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Ateńska" z dnia 27 lutego 2017r
  • protokół nr2. walnego zgromadzenia Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Ateńska" z dnia 10 czerwca 2017r

  • Walne zgromadzenie SBM „Ateńska” - 10 czerwca 2017
  • Materiały sprawozdawcze za rok 2016 i projekty uchwał
  • Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Ateńska” w sprawie: usprawnienia zarządzania zasobami SBM „Ateńska”
  • Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Ateńska” w sprawie: elektronicznego głosowania na Walnych Zgromadzeniach