„Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Ateńska” zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy specjalistę na samodzielnym stanowisku ds. windykacji.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze (ukończone studia dzienne)
- minimum 3-letnie doświadczenie na wymaganym stanowisku

Oferty, zawierające CV, należy składać do dnia 15. 02. 2018r. w sekretariacie Spółdzielni, pok.9 .