Telefony i adresy

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO – MIESZKANIOWA „Ateńska”
Ul. Arabska 9
03-977 Warszawa


Sekretariat - tel. 22 672-03-24
Telefony wewnętrzne:
1 – sekretariat
2 – organizacyjno – samorządowy
3 – członkowsko – mieszkaniowy
4 – windykacji
5 – lokale użytkowe
6 – odrębna własność
Księgowość - tel. 22 672-36-68
Telefony wewnętrzne:
1 – czynsze
2 – rozliczenie wody
3 – rozliczenie wkładów
Techniczny - tel. 22 617-50-79
Telefony wewnętrzne:
1 – awarie gazowe i sanitarne
2 – awarie dźwigowe i elektryczne
3 – ogólno – budowlane
4 – nadzór techniczny
5 – Kierownik ds. technicznych
Ekploatacja - tel. 22 671-81-98
Domu Kultury "Orion" - tel. 22 672-02-30


Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa: ul. Grochowska 274
- Centrala - tel. 22 338-00-00
- Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich – tel. 22 338 00 07; 22 338 00 02
- Wydz. Obsługi Mieszkańców - tel. 22 338-08-18

Straż Miejska m. st. Warszawy:ul. Lubelska 30/32
- tel. linia bezpłatna - 986
- tel. fax – 22 619 15 86,
- dyżurny – tel. 22 741 32 10

Ośrodek Pomocy Społecznej nr 2: ul. Walecznych 59
tel. – 22 514 63 00

Policja - tel. 997

Komisariat Policji Warszawa Praga Południe:
I Rewir Dzielnicowy: ul. Umińskiego 22, tel. 22 603 76 55
- Oficer dyżurny ul. Grenadierów 73/75; - tel. 22 603 76 55 (jeden wspólny oficer dyżurny,
- Kierownicy Dzielnicowych Rewiru – tel. 22 603-82-56

Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie MPWiK - tel. 994
SPEC - tel. 993
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie co i Wodno-Kanalizacyjne - tel. 505 510 801; 609 123 460
Pogotowie Elektryczne - tel. 601 294 676
Pogotowie Dźwigowe - tel. 605 608 939
Konserwator dźwigów - tel. 22 672 08 34 ; 605 608 939
Pogotowie Gazowe Spółdzielni - 602 632 573