Przetargi

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „ATEŃSKA „
03-977 Warszawa, ul. Arabska 9
ogłasza przetarg nieograniczony na :

Wymianę wodomierzy w budynkach mieszkalnych SBM „Ateńska” - 9 budynków (824 lokale)

Terminy:
- składania ofert - do dnia 07.11.2017r. do godz. 9:30
- otwarcia ofert - dnia 07.11.2017r. godz. 10:00
Wymagany termin realizacji robót: 70 dni kalendarzowych od daty wprowadzenia na budowę, z przerwą świąteczną od 15.12.2017r. do 06.01.2018r.
Wadium – 7.800 zł
Cena specyfikacji: 100 zł
Opłatę za specyfikacje należy wpłacać na konto Spółdzielni:
PKO BP SA XV O/W-wa 91 1020 1156 0000 7002 0007 4526
Odbiór specyfikacji w pok. nr 2 za okazaniem potwierdzenia opłaty.
Oferty należy składać w biurze Spółdzielni pok. nr 9.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie procedury przetargowej.
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „ATEŃSKA „
03-977 Warszawa, ul. Arabska 9
Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Konserwację instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach należących do zasobów SBM „Ateńska - w latach 2018 - 2020

Wymagane wadium – 3 000 zł.
Specyfikacja zamówienia do wykupienia w siedzibie Spółdzielni pok. Nr 2 tel. 22 617-50-79. Cena 50 zł
Terminy:
- składania ofert do dnia 18.12.2017r. do godz. 11:30
- otwarcia ofert dnia 18.12.2017r. godz. 12:00
Opłatę za specyfikacje należy wpłacać na konto Spółdzielni:
PKO BP SA XV O/W-wa 91 1020 1156 0000 7002 0007 4526
Odbiór specyfikacji w pok. nr 2 za okazaniem potwierdzenia opłaty.
Oferty należy składać w biurze Spółdzielni pok. nr 9.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie procedury przetargowej.
Archiwum Przetargów
 • Przetarg otwarty w formie oferty pisemnej na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego: Afrykańska 16 m 24, pow. użytkowa 46,70m² - IV piętro wartość rynkowa – 273 150,00zł /5% wadium – 13 657,00zł
 • Przetarg nieograniczony na: Sprzedaż przez Spółdzielnię blach trapezowych gr.1,0 mm, elementów blaszanych i kształtowników stalowych walcowanych pochodzących z rozbiórki osłon ocieplenia ścian szczytowych w budynkach mieszkalnych. Łączna powierzchnia rozbieranych osłon, z których będą pochodziły w/w materiały wynosi 19 700 m2 o ciężarze ok. 180 ton. W przetargu preferowani będą oferenci wyrażający chęć zakupu całego asortymentu.
 • Przetarg nieograniczony na: Wymiana kompletnego jednobiegowego zespołu napędowego o udźwigu 500 kg w dźwigu zainstalowanym w budynku wielorodzinnym przy ul. Afrykańskiej 8 kl. II; Wymiana kompletnego jednobiegowego zespołu napędowego o udźwigu 500 kg w dźwigu zainstalowanym w budynku wielorodzinnym przy ul.Afrykańskiej 8 kl. I
 • Przetarg nieograniczony na: Wymiana wodomierzy w 9 budynkach (824 lokale); Arabska 10 – wymiana zaworów podpionowych na instalacji c.o.
 • Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy: ul. Egipskiej 4 /pawilon handlowy – I piętro/ - pow. 142,35 m2ul. Egipskiej 4 /pawilon handlowy – I piętro/ - pow. 142,35 m2
 • Przetarg nieograniczony na: Ateńska 8 – Remont elewacji z demontażem blach trapezowych i ociepleniem ścian szczytowych; Egipska 5 – Remont elewacji z demontażem blach trapezowych i ociepleniem ścian szczytowych
 • Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy: ul. Egipskiej 4 /pawilon handlowy – I piętro/ - pow. 142,35 m2
 • Przetarg nieograniczony na: Afrykańska 14A – wymiana poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody raz ppoż. w budynku przedszkola
 • Przetarg nieograniczony na: Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych i parkingów na terenie SBM „Ateńska”
 • Przetarg nieograniczony na: Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych i parkingów na terenie SBM „Ateńska”
 • Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach SBM „Ateńska” i na przyległych terenach chodników i trawników - zastępstwa za nieobecnych gospodarzy domów w latach 2017-2020
 • Przetarg otwarty w formie oferty pisemnej na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego: Afrykańska 16m24
 • Przetarg nieograniczone na:Remont elewacji polegający na demontażu blach trapezowych i ocieplenia z wełny mineralnej oraz wykonaniu nowego docieplenia metodą lekka mokrą dla 11 budynków jednoklatkowych, pięciokondygnacyjnych na terenie SBM „Ateńska” – Arabska 2, 4, 6, 8, 8A, 8B, Nubijska 6, 8, Afrykańska 5, 5A, Egipska 3; Remont elewacji polegający na demontażu blach trapezowych i ocieplenia z wełny mineralnej oraz wykonaniu nowego docieplenia metodą lekka mokrą dla 8 budynków jednoklatkowych, pięciokondygnacyjnych na terenie SBM „Ateńska” – Afrykańska 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 14B, 14C, 14D; Remont elewacji polegający na demontażu blach trapezowych i ocieplenia z wełny mineralnej oraz wykonaniu nowego docieplenia metodą lekka mokrą dla 7 budynków jednoklatkowych, pięciokondygnacyjnych na terenie SBM „Ateńska” – Afrykańska 14E, 14F, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E
 • Przetarg otwarty w formie oferty pisemnej na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego: Afrykańska 16m24, pow. użytkowa 46,70m² - IV piętro
 • Przetarg nieograniczony na:Przeglądy przewodów kominowych w budynkach SBM „Ateńska” w latach 2017-2019; Przeglądy instalacji gazowych w budynkach SBM „Ateńska” w latach 2017-2019; Doszczelnienie instalacji gazowych, usuwanie usterek stwierdzonych w trakcie przeglądów instalacji gazowych w budynkach SBM „Ateńska” w latach 2017-2019
 • Przetarg otwarty w formie ofert pisemnej na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych: Afrykańska 16A m 20, pow. użytkowa 38,00m2 - III piętro,
  wartość rynkowa - 277 440,00zł 15% wadium - 13 872,00zł; Afrykańska 16D m 17,pow.użytkowa 38,00m2 - II piętro,
  wartość rynkowa - 281 146,00zł /5% wadium/ - 14 057,00zł
 • Przetarg nieograniczony na: Opracowanie projektów technicznych na remont elewacji polegający na demontażu blach trapezowych i ocieplenia z wełny mineralnej oraz wykonaniu nowego docieplenia metodą lekka mokrą dla 25 budynków jednoklatkowych, pięciokondygnacyjnych na terenie SBM „Ateńska”
 • Przetarg nieograniczony na: Arabska 8A, Afrykańska 16A, Afrykańska 3, Al. Stanów Zjednoczonych 16, Egipska 3, Nubijska 6, Afrykańska 5, Afrykańska 12C – malowanie klatki schodowej; Wymiana kabiny dźwigowej na metalową z drzwiami automatycznymi w dźwigu zainstalowanym w budynku mieszkalnym przy Al. Stanów Zjednoczonych 20 kl.II; Wymiana kabiny dźwigowej na metalową z drzwiami automatycznymi w dźwigu zainstalowanym w budynku mieszkalnym przy ul. Ateńskiej 2; Wymiana 2 szt aparatur sterowych z falownikami i osprzętem elektrycznym pracujących w grupie w dźwigach 9 przystankowych zainstalowanych w budynku wielorodzinnym przy ul. Afrykańskiej 10 kl. I; Dostawa tonerów do drukarek (oryginały) dla SBM „Ateńska” w 2017r.
 • Przetarg otwarty w formie oferty pisemnej na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych: Afrykańska 16D m 12,pow.użytkowa 48,00m² - I piętro; Afrykańska 16A m 20, pow. użytkowa 38,00m² - III piętro
 • Przetarg nieograniczony na:Wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Afrykańskiej 3; Wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Afrykańskiej 5; Wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Afrykańskiej 12C; Wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Afrykańskiej 16A; Wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Arabska 8A; Wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Egipska 3; Wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Nubijska 6; Wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Nubijska 8
 • Przetarg przetarg otwarty w formie oferty pisemnej na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych: Nubijska 6 m 1, pow. użytkowa 38,00m²; Afrykańska 16D m12,pow.użytkowa 48,00m²
 • Przetarg nieograniczone na: Malowanie klatki schodowej budynku przy ul. Nubijskiej 3; Malowanie klatki schodowej budynku przy ul. Afrykańskiej 14E
 • Przetarg otwarty w formie oferty pisemnej na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych: Nubijska 6 m 1, pow. użytkowa 38,00m2; Afrykańska 3 m 20, pow. użytkowa 46,80m2; Afrykańska 16D ml2,pow.użytkowa 48,00m2
 • Przetarg nieograniczone na: Wymianę aparatury sterowej z falownikiem i osprzętem elektrycznym w dźwigu 11-przystankowym zainstalowanym w budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 26 kl. VI; Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych i parkingów na terenie SBM „Ateńska”
 • Przetarg na składania ofert na najem lokalu użytkowego przy: ul. Ateńskiej 6 /parter budynku mieszkalnego/- powierzchnia 12m2
 • Przetarg otwarty w formie oferty pisemnej na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych:1. Nubijska 6 m 1, pow. użytkowa 38,00m²; 2. Afrykańska 3 m 20, pow. użytkowa 46,80m²
 • Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy: Al. Stanów Zjednoczonych 20A /pawilon handlowy - parter, piwnica/ - pow. parteru 27,04 m2 - pow. piwnicy 129,08 m2
 • Przetarg nieograniczony na:Al. Stanów Zjednoczonych 20 – remont elewacji; Afrykańska 7A – wymiana pionów kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami pod urządzenia oraz stalowych rurociągów instalacji ciepłej i zimnej wody w lokalach pawilonu usługowo-handlowego
 • Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy: Al. Stanów Zjednoczonych 20A /pawilon handlowy- parter, piwnica/ - pow. parteru 27,04 m2; -pow. piwnicy 129,08 m2
 • Przetarg nieograniczony na: Libijska 16 – remont posadzek loggii i tarasów wraz z wymianą izolacji przeciwwilgociowej w 7 lokalach mieszkalnych
 • Przetarg nieograniczony na:Lizbońska 2 - budowa 3 podjazdów i drogi dla straży pożarnej, wymiana asfaltu na wejściach do klatek i komór zsypowych i remont ciągów pieszo-jezdnych z kostki i asfaltu na tyłach budynku
 • Przetarg nieograniczony na:1. Wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Nubijskiej 3;2. Wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Afrykańskiej 14E
 • Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy: ul. Egipskiej 4 /patio pawilonu/- powierzchnia 15,88 m2
 • Przetarg nieograniczony na: Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Lizbońskiej 4
 • Przetarg nieograniczony na: Malowanie pasów i oznakowań na nawierzchniach uliczek osiedlowych i parkingów na terenie SBM „Ateńska” (ok. 850 m2)
 • Przetarg nieograniczony na: Malowanie klatki schodowej budynku przy ul. Arabskiej 6; Malowanie klatki schodowej budynku przy ul. Arabskiej 8.
 • Przetarg nieograniczony na: Najem lokalu użytkowego przy ul. Afrykańskiej 3 /budynek mieszkalny, suterena/ - powierzchnia 50,50 m2
 • Przetarg nieograniczony na: Koszenie trawy, renowacja trawników, konserwacja zieleni niskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew na terenie SBM „Ateńska”
 • Przetarg nieograniczony na: 1. Wymiana kabiny dźwigowej na metalową z drzwiami automatycznymi w dźwigu zainstalowanym w budynku mieszkalnym przy Al. Stanów Zjednoczonych 16 kl. I; 2. Wymiana kabiny dźwigowej na metalową z drzwiami automatycznymi w dźwigu zainstalowanym w budynku mieszkalnym przy Al. Stanów Zjednoczonych 20B kl. II; 3. Wymiana kompletnego jednobiegowego zespołu napędowego o udźwigu 900kg w dźwigu meblowym zainstalowanym w budynku wielorodzinnym przy ul.Afrykańskiej 8 kl. II
 • Przetarg nieograniczony na: Konserwację drzwi wejściowych do klatek schodowych budynków mieszkalnych SBM „Ateńska” w latach 2016-2018
 • Przetarg nieograniczony na: Afrykańska 12A – malowanie klatki schodowej, Arabska 6 – malowanie klatki schodowej, Arabska 8 – malowanie klatki schodowej.
 • Przetarg nieograniczony na: Saska 6 – wymiana 2 szt aparatur sterowych z falownikami i osprzętem elektrycznym pracujących w grupie w dźwigach 11 przestankowych
 • Przetarg nieograniczony na: Al. Stanów Zjednoczonych 20B – wymiana instalacji kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym oraz wymiana wodomierzy z zaworami; dostawa środków czystości w roku 2016 dla SBM „Ateńska”
 • Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Afrykańskiej 3 /budynek mieszkalny, suterena/ - powierzchnia 50,50 m2
 • Przetarg otwarty w formie oferty pisemnej na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego: Aleja Stanów Zjednoczonych 18 m 10, pow. użytkowa 56,28m²
 • Przetarg nieograniczony na: Wykonanie hydrantowej instalacji ppoż. w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Egipskiej 4
 • Przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych przy:ul. Egipskiej 5 /budynek mieszkalny, suterena/ - powierzchnia 79,30m2, ul. Ateńskiej 8 /budynek mieszkalny, piwnica/ - powierzchnia 17.00 m2
 • Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych i parkingów na terenie SBM „Ateńska”
 • Arabska 6 – wymiana instalacji gazowej, Arabska 8 – wymiana instalacji gazowej, Afrykańska 8 kl. I – wymiana 2 szt. Aparatur sterowych z falownikami i osprzętem elektrycznym pracujących w grupie w dźwigach 12 przestankowych
 • Opracowanie koncepcji technicznej wraz z określeniem kosztów doposażenia w dźwigi osobowe 26 budynków pięciokondygnacyjnych jednoklapkowych i 9 budynków pięciokondygnacyjnych wieloklatkowych
 • Wykonanie instalacji monitoringu z montażem kamer : rejon budynku Afrykańska 3 ( 4 kamery) i pawilonu Egipska 4 (4 kamery)