Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej SBM "Ateńska" w kadencji 2017 – 2020

Ewa Cydorowicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Włodzimierz Witakowski – Z-ca Przewodniczącej Rady
Halina Fotyma-Kossowska – Sekretarz Rady
Bogusława Jejer
Andrzej Kołodziejczyk
Ryszard Kowalczyk
Andrzej Ładziak
Teresa Orzechowska-Krakówka
Henryk Tkacz
Beata Trochimiuk
Jerzy Romanow


Komisja Rewizyjna

Komisja Członkowsko-Organizacyjna

Komisja Techniczno-Ekonomiczna


DYŻURY
Członków Rady Nadzorczej SBM „Ateńska”
odbywają się w czwartki w godz. 17.00 – 18.00
w pokoju nr 8 (parter) przy ul. Arabskiej 9 w Warszawie

 • plan pracy komisji rewizyjnej Rady Nadzorczej SBM „Ateńska” na I półrocze 2018r.
 • plan pracy Rady Nadzorczej SBM „Ateńska” na I półrocze 2018 r.
 • plan pracy komisji członkowsko-organizacyjnej Rady Nadzorczej SBM "Ateńska" na I półrocze 2018r.
 • plan pracy komisji techniczno-ekonomicznej Rady Nadzorczej SBM "Ateńska" za I półrocze 2018r.

 • Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej
 • protokół nr.1/2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SBM "Ateńska" w dniu 31-01-2017
 • protokół nr.2/2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SBM "Ateńska" w dniu 28-02-2017
 • protokół nr.3/2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SBM "Ateńska" w dniu 21-03-2017
 • protokół nr.4/2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SBM "Ateńska" w dniu 11-04-2017
 • protokół nr.5/2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SBM "Ateńska" w dniu 23-05-2017
 • protokół nr.6/2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SBM "Ateńska" w dniu 20-06-2017
 • protokół nr.7/2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SBM "Ateńska" w dniu 11-07-2017
 • protokół nr.8/2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SBM "Ateńska" w dniu 29-08-2017
 • protokół nr.9/2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SBM "Ateńska" w dniu 26-09-2017
 • protokół nr.10/2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SBM "Ateńska" w dniu 17-10-2017
 • protokół nr.11/2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SBM "Ateńska" w dniu 24-11-2017
 • protokół nr.12/2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SBM "Ateńska" w dniu 28-11-2017
 • protokół nr.13/2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SBM "Ateńska" w dniu 19-12-2017
 • Wykaz adresów budynków w podziale na grupy nieruchomości
  Uchwała nr 39/14 Rady Nadzorczej z dnia 14.10.2014r.
  Grupa nieruchomości
  Adresy budynków
  Liczba członków w Radzie Nadzorczej
  I
  Afrykańska 7,7A
  Egipska 4,6
  Lizbońska 2,4
  Saska 2,4,4A,6,8,10
  3
  II
  Afrykańska 3,5,5A
  Arabska 2,4,6,7,8,8A,8B,9,10
  Ateńska 2,4,6,8
  Egipska 3,5,7
  Nubijska 1,3,6,8
  3
  III
  Al. Stanów Zjednoczonych 26,26A
  Afrykańska 12,12A,B,C,D,E
  Afrykańska 12, 14A,B,C,D,E,F
  Afrykańska 16,16A,B,C,D,E
  3
  IV
  Al. Stanów Zjednoczonych 16,18,20,20A,20B
  Lotaryńska 22,22A,24,26
  1
  V
  Afrykańska 8,10
  Libijska 16
  Marokańska 18
  1