Zarząd Spółdzielni

Podległość funkcjonalna komórek organizacyjnych Biura Zarządu SBM „Ateńska” zgodnie ze schematem struktury organizacyjnej przyjętym Uchwałą RN nr nr 7/2015 Rady Nadzorczej SBM "Ateńska" z dnia 24.03.2015 r.

Prezes Zarządu - Jarosław Machlewski


Zastępca Prezesa - Bogdan Piasta

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów w czwartki w godz. 16.00-17.30

Protokoły z posiedzenia Zarządu Spółdzielni

 • protokół nr.1 z posiedzenia Zarządu SBM "Ateńska" w dniu 05-01-2018

 • protokół nr.1 z posiedzenia Zarządu SBM "Ateńska" w dniu 13-01-2017
 • protokół nr.2 z posiedzenia Zarządu SBM "Ateńska" w dniu 20-01-2017
 • protokół nr.3 z posiedzenia Zarządu SBM "Ateńska" w dniu 08-02-2017
 • protokół nr.4 z posiedzenia Zarządu SBM "Ateńska" w dniu 03-03-2017
 • protokół nr.5 z posiedzenia Zarządu SBM "Ateńska" w dniu 10-03-2017
 • protokół nr.7 z posiedzenia Zarządu SBM "Ateńska" w dniu 31-03-2017
 • protokół nr.8 z posiedzenia Zarządu SBM "Ateńska" w dniu 14-04-2017
 • protokół nr.9 z posiedzenia Zarządu SBM "Ateńska" w dniu 12-05-2017
 • protokół nr.10 z posiedzenia Zarządu SBM "Ateńska" w dniu 18-05-2017
 • protokół nr.11 z posiedzenia Zarządu SBM "Ateńska" w dniu 26-05-2017
 • protokół nr.12 z posiedzenia Zarządu SBM "Ateńska" w dniu 26-05-2017
 • protokół nr.13 z posiedzenia Zarządu SBM "Ateńska" w dniu 09-06-2017
 • protokół nr.14 z posiedzenia Zarządu SBM "Ateńska" w dniu 30-06-2017
 • protokół nr.15 z posiedzenia Zarządu SBM "Ateńska" w dniu 14-07-2017
 • protokół nr.16 z posiedzenia Zarządu SBM "Ateńska" w dniu 21-07-2017
 • protokół nr.17 z posiedzenia Zarządu SBM "Ateńska" w dniu 10-08-2017
 • protokół nr.18 z posiedzenia Zarządu SBM "Ateńska" w dniu 25-08-2017
 • protokół nr.19 z posiedzenia Zarządu SBM "Ateńska" w dniu 01-09-2017
 • protokół nr.20 z posiedzenia Zarządu SBM "Ateńska" w dniu 27-09-2017
 • protokół nr.21 z posiedzenia Zarządu SBM "Ateńska" w dniu 03-10-2017
 • protokół nr.22 z posiedzenia Zarządu SBM "Ateńska" w dniu 10-10-2017
 • protokół nr.23 z posiedzenia Zarządu SBM "Ateńska" w dniu 20-10-2017
 • protokół nr.24 z posiedzenia Zarządu SBM "Ateńska" w dniu 27-10-2017
 • protokół nr.25 z posiedzenia Zarządu SBM "Ateńska" w dniu 01-12-2017
 • protokół nr.26 z posiedzenia Zarządu SBM "Ateńska" w dniu 15-12-2017