Ateńska w liczbach

 1. Liczba budynków - 56
 2. Liczba ocieplonych budynków:
  1. 16 budynków całkowicie ocieplonych
  2. 39 budynków: ściany podłużne ocieplone styropianem, gr. 12 cm, ściany szczytowe ocieplone wełną mineralną gr. 6 cm i osłonięte blachą trapezową
  3. 1 budynek: ściany podłużne ocieplone styropianem, gr. 6 cm, ściany szczytowe ocieplone wełną mineralną gr. 6 cm i osłonięte blachą trapezową
 3. Liczba lokali mieszkalnych - 4 039
 4. Ilość przewłaszczonych lokali mieszkalnych w odrębną własność - 1 729
 5. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych - 186 373,44 m2
 6. Liczba członków Spółdzielni - 3 396
 7. Liczba mieszkańców osiedla - 7 367
 8. Lokale użytkowe (sklepy, biura, zakłady usługowe) o łącznej powierzchni - 15 091,08 m2
 9. Liczba garaży ogółem - 169
 10. Powierzchnia terenów zielonych - około 120 000 m2